วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันนี้เวลา 09.00 น. นายภูวนัฐ  สมใจ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือ การจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาในวันนี้  มีกองลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 , เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  โรงเรียนสังกัดเอกชน  สังกัดอาชีวศึกษา  สังกัดเทศบาลนครตรัง  และอื่น ๆ  เข้าร่วมในพิธี จำนวน 500 คน การจัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคคล และหน่วยงานต่างๆ   เช่น 1. โรงพยาบาลตรัง 2. เทศบาลนครตรัง 3. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 4. สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
IMG_7047_resize IMG_7051_resize IMG_7053_resize IMG_7054_resize IMG_7055_resize IMG_7056_resize IMG_7057_resize IMG_7058_resize IMG_7060_resize IMG_7061_resize IMG_7062_resize IMG_7063_resize IMG_7069_resize IMG_7072_resize IMG_7074_resize IMG_7076_resize IMG_7082_resize IMG_7085_resize IMG_7090_resize IMG_7092_resize IMG_7096_resize IMG_7097_resize IMG_7099_resize IMG_7105_resize IMG_7107_resize IMG_7112_resize IMG_7116_resize IMG_7117_resize

kornkanok

About kornkanok