ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน”ชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง63″

ด้วยสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งทีเข้าร่วมการแข่งขัน ดังแนบ
รายละเอียดชักกะเย่อ
 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์