การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1 (ภาคสมัครใจ)

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ 1 (ภาคสมัครใจ) ในห้วงวันที่ 9 -23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-466640 

kornkanok

About kornkanok