ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://spm36.go.th/home/?p=20153

kornkanok

About kornkanok