ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมาคมบาสเกตบอลสามคน ร่วมกับ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน จึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวมายังโรงเรียน หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์