กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรเตรียมการก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนวัดนางประหลาด(13 พ.ย.63)

187723 187724 187725

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด