รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัคร

กำหนด หลักสูตรฯ อัตราว่างกำหนดการ หลักสูตร ตำแหน่งและอัตราว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิกลุ่มวิชาที่สอบ

ใบสมัครใบสมัคร

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล