โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ โดย นายสุวิทย์ กังแฮ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เนื่องในโอกาสข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 1 คนคือ นางสาวสุชาวดี  ทองไฝ ตำแหน่งครู คศ.1 ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_6 ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_0
ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_12 ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_5
ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_3 ครูสุชาวดี ทองไฝ รายงานตัว 121163_๒๐๑๑๑๒_2

 

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้