ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

องค์การหรือสสถานสาธารณกุศลฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกัน ความพิการการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลพี่หัวดี" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.ncswt.or.th/ หมดเขตภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2563 

 

kornkanok

About kornkanok