โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงประภาวรินทร์ ขาวดี  นักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  และเด็กหญิงชนาธิป พลผอม นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่4 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

มวย1

มวย2 มวย3

มวย4 มวย5

About อมรทิพย์ สาวะเดช