ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020)

ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาตรัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน ตระหนัก ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โทร. 075-582303,088-7660690 

kornkanok

About kornkanok