ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 6  พฤศจิกายน 2563 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อบบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมรอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่ม,  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม,ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคคลกรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

  จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_3_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_5_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_6_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_9_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_11_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_18_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_61_resize   จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_69_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_83_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_84_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_85_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_92_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_94_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_95_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_116_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_120_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_123_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_133_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_136_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_141_resize

จัดทำแผนฯ64_ จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_153_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_163_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_176_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_177_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_192_0_resize จัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_208_0_resizeจัดทำแผนฯ64_๒๐๑๑๐๙_0_0_resize

kornkanok

About kornkanok