กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีนางประหลาดประจำเดือนตุลาคม 3563 ของโรงเรียนวัดนางประหลาด(3 พ.ย.63)

183708 183709 183710 183711 183712 183713 183714 183715 183716 183717 183718

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด