โรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

โรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูจ้างโรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวในวันที่  1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังศิลา

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา