ประกาศจากโรงเรียนบ้านห้วยไทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย และเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศจ้างครูโรงเรียนบ้านห้วยไทร พย

About koy1177