โรงเรียนวัดนางประหลาดร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนางหลาด (31 ต.ค.63)..

          27F06D7A-7DF9-4943-AB19-C551C2F6BF32-L0-001 182310 182311 E856EE51-C1FD-4974-94AD-DA62D8567EA0-L0-001 timeline_20201031_111258 timeline_20201031_122201 timeline_20201031_171329 timeline_20201031_171334 timeline_20201031_171335 timeline_20201031_171336 timeline_20201031_171341 timeline_20201031_171350 timeline_20201031_171355 timeline_20201031_171358 timeline_20201031_171401 timeline_20201031_171403

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด