โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรม”กระบอกไม้ไผ่ส่งเสริมการออม”..ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ตาม…โครงงานคุณธรรมปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา..

35448 35450 35453 35456 35458 178748 178750 178752 178756 179638 S__2547723

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด