กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เวลา 08.00 น.) นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
210963_๒๐๑๑๐๒_0_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_1_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_2_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_3_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_4_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_5_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_6_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_7_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_8_resize 210963_๒๐๑๑๐๒_resize
 

kornkanok

About kornkanok