การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ โครงการโรงเรียนฐานวิจัย(Research-Based Learning;RBL)

วันที่ 28  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ โครงการโรงเรียนฐานวิจัย (Research-Based Learning;RBL)  วัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน โรงเรียนร่วมกับภาคีพัฒนาการเรียนรู้ฐานวิจัย(Research-Based Learning) โรงเรียนที่เข้าร่วม ขนาดเล็ก จำนวน 6 โรง ขนาดกลาง จำนวน 5 โรง และขยายโอกาส จำนวน 4 โรง ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
92480_resize 92482_resize 92485_resize 92496_resize 92498_resize 92504_resize 92515_resize IMG_7030_resize IMG_7031_resize IMG_7032_resize IMG_7033_resize IMG_7034_resize IMG_7036_resize

kornkanok

About kornkanok