ประกาศโรงเรียนบ้านวังศิลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านวังศิลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรรูาจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน  รับสมัครวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2563

ประกาศโรงเรียนบ้านวังศิลา-จ้างค

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา