ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะงานบ้าน และ โฆษณา จำนวน 14 รายการ ปี 2563

About rangsima