ประกาศโรงเรียนวัดนิคมประทีป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน(ปรนัย) และสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูปฐมวัย

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป