ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2)  บนสื่อออนไลน์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2)  บนสื่อออนไลน์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 บนสื่ออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการผลิตสื่อวีดีโอสั้นบน Smart Phone  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 89 คน ได้แก่  ข้าราชการครู จำนวน 54 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 31 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน โดยนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
101063_๒๐๑๐๑๒_0_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_2_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_6_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_8_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_12_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_15_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_18_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_19_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_21_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_22_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_32_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_33_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_37_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_42_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_49_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_54_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_55_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_56_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_63_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_64_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_78_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_81_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_90_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_96_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_98_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_110_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_119_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_184_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_194_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_200_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_223_resize 101063_๒๐๑๐๑๒_224_resize

kornkanok

About kornkanok