นักเรียนและคณะครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งหวัง

38311     38351

S__14303268S__1430326538347

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร