โครงงานคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด ภายใต้ กลยุทธ์ HUAIRET Model

โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ได้จัดโครงงานคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด ภายใต้ กลยุทธ์ HUAIRET Model

โดยมีวิทยากร พท. พัชรมาศ ปั้นวงศ์สกุล มาอบรมให้ความรู้  "การนวดฝ่าเท้าพื้นฐาน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ร.ต.ต.ปกรณ์กฤษณ์ิ ทองสุข จำนวน 7,500 บาท และมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรม 

3DBD2EEF-5B26-43D9-9756-E822BC559E75

 

โครงการคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด_๒๐๑๐๑๒_9โครงการคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด_๒๐๑๐๑๒_28โครงการคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด_๒๐๑๐๑๒_4โครงการคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด_๒๐๑๐๑๒_81 โครงการคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานงานนวด_๒๐๑๐๑๒_56 10102020_๒๐๑๐๑๒_2114C699DB-8C3F-4D55-8792-2E78CC18FD07 986B2BD8-FBC6-4557-BCE1-663BA88E22C2 

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ