โรงเรียนบ้านไทรงามประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

1.ประกาศผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก

About นางสาววรรณา อินใหม่