ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ นายกสโมสรไลนออนส์ตรังซิตี้ และคณะได้แจกข้าวสารอาหารแห้งและติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ให้บ้านนักเรียนคนที่ไม่มีไฟฟ้า

ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ อย่างสูง และนายกสโมสรไลนออนส์ตรังซิตี้ และคณะทุกท่านที่ได้มาแจกข้าวสารอาหารแห้งและเพิ่มแสงสว่างด้วยการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ให้บ้านนักเรียนคนที่ไม่มีไฟฟ้า(ด.ญ.นิศารัตน์ หาญแกล้ว) ป.4 โรงเรียนวัดนางประหลาด(8 ต.ค.63)

 

171601 171603 171606 171607 171608 171609 552663 552666 552668 552669 552670 552671

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด