กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีนางหลาดประจำเดือนกันยายน 2563(5 ต.ค.63) ของโรงเรียนวัดนางประหลาด

170317 170318 170319 170320 170321 170322 170323 170324 411111 S__17891335

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด