โรงเรียนบ้านควนปริงรับมอบระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

121016329_730574604502844_3827113057186352923_n

โรงเรียนบ้านควนปริง ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในการดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 21 เครื่อง แก่นักเรียนและครู เพื่อใช้ในการเรียนและการสอนได้อย่างเต็มที่

About โรงเรียนบ้านควนปริง กมลพรรณ แสงรัตน์