การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้มีคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามราการที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ 1 ครั้ง และไม่ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ยกเว้น กรณีผู้ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้จะต้องชำระเงินสดค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมในวันตรวจ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและครอบครัว กระะทรวงการคลังกำหนดไม่ได้รับสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี จึงต้องชำระค่าบริการในวันตรวจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  097-320-1495,095-792-9198,02056268 ไลน์ไอดี  097-3201495,088-9047489

kornkanok

About kornkanok