ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564

สวนสัตว์สงขลา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตามกำหนด เข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ประเภทที่ 1 เรียนรู้ 1 วัน วันที่ 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รอบ -รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทที่ 2 เรียนรู้ 1 คืน 2 วัน (ค่ายพักแรม) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 กันยายน 2564 เริ่มเวลา 13.00 น. วันแรก ออกจากค่ายเวลา 12.00 น. วันที่สองกรุณาติดต่อ-สอบถามและจองล่วงหน้าได้ที่ 086-498-3693 ค่ายพักแรม 098-671-2611  เว็บไซต์ www.songkhlazoo.com 
 

kornkanok

About kornkanok