การประชุมสัมมนาทางวิชาการแนวทางการบริหารการศึกษายุคไทยแลน 4.0 และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563

วันที่ 24  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการแนวทางการบริหารการศึกษายุคไทยแลน 4.0 และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาปีงบประมาณ 2564 และมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการมาเป็นเวลายาวนาน จำนวน 87 คน,มอบเกียรติบัตรรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินแนวใหม่ จำนวน 10 คน,มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น"โครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล" อื่น ๆ อีก 7 รายการ และเชิญนายแพทย์ตุลกานต์  มักคุ้น จากโรงพยาบาลตรัง มาบรรยายพิเศษ "ความสุขจากการดำเนินชีวิต" เราสร้างได้  โดยนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงานโครงการ   ณ ห้องประชุมธนารมย์  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
IMG_6734_resize IMG_6736_resize IMG_6740_resize IMG_6742_resize IMG_6743_resize IMG_6744_resize IMG_6745_resize IMG_6748_resize IMG_6751_resize IMG_6752_resize IMG_6753_resize IMG_6755_resize IMG_6758_resize IMG_6761_resize IMG_6762_resize IMG_6765_resize IMG_6766_resize IMG_6769_resize IMG_6772_resize IMG_6774_resize IMG_6776_resize IMG_6777_resize IMG_6781_resize IMG_6784_resize IMG_6791_resize IMG_6810_resize IMG_6828_resize IMG_6842_resize IMG_6846_resize IMG_6848_resize IMG_6850_resize IMG_6852_resize IMG_6856_resize IMG_6859_resize IMG_6860_resize IMG_6861_resize IMG_6864_resize IMG_6865_resize IMG_6866_resize IMG_6869_resize IMG_6872_resize IMG_6874_resize IMG_6875_resize IMG_6876_resize IMG_6877_resize IMG_6880_resize IMG_6883_resize IMG_6887_resize IMG_6902_resize IMG_6904_resize IMG_6905_resize IMG_6906_resize IMG_6908_resize IMG_6909_resize IMG_6910_resize IMG_6911_resize IMG_6913_resize IMG_6914_resize IMG_6919_resize IMG_6921_resize IMG_6934_resize IMG_6935_resize IMG_6958_resize IMG_6962_resize IMG_6968_resize IMG_6971_resize IMG_6974_resize IMG_6979_resize IMG_6983_resize IMG_6986_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_15_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_108_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_113_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_148_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_159_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_183_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_185_resize พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ63_๒๐๐๙๒๔_192_resize

kornkanok

About kornkanok