สพป.ตรัง เขต 1 พิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

วันที่ 20  กันยายน  2563 เวลา 13.30 น.  นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
IMG_6406_resize IMG_6409_resize IMG_6413_resize IMG_6425_resize IMG_6429_resize IMG_6431_resize IMG_6432_resize IMG_6441_resize IMG_6443_resize IMG_6445_resize IMG_6447_resize IMG_6451_resize IMG_6454_resize IMG_6456_resize IMG_6457_resize IMG_6460_resize IMG_6462_resize IMG_6464_resize IMG_6466_resize IMG_6468_resize IMG_6470_resize IMG_6471_resize IMG_6473_resize IMG_6475_resize IMG_6478_resize IMG_6479_resize IMG_6481_resize IMG_6483_resize IMG_6485_resize IMG_6488_resize IMG_6489_resize IMG_6491_resize IMG_6492_resize IMG_6493_resize IMG_6494_resize IMG_6495_resize IMG_6496_resize IMG_6498_resize IMG_6499_resize IMG_6500_resize IMG_6640_resize IMG_6643_resize IMG_6645_resize IMG_6646_resize IMG_6648_resize IMG_6650_resize IMG_6652_resize IMG_6654_resize IMG_6655_resize IMG_6656_resize IMG_6657_resize IMG_6659_resize IMG_6660_resize IMG_6661_resize IMG_6665_resize IMG_6667_resize IMG_6670_resize IMG_6671_resize IMG_6673_resize IMG_6675_resize IMG_6678_resize IMG_6679_resize IMG_6682_resize IMG_6683_resize IMG_6693_resize IMG_6702_resize IMG_6707_resize IMG_6712_resize IMG_6713_resize IMG_6718_resize IMG_6721_resize

kornkanok

About kornkanok