สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ 21 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 น.) นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
210963_๒๐๐๙๒๑_0_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_1_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_2_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_3_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_4_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_5_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_6_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_7_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_8_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_9_resize 210963_๒๐๐๙๒๑_10_resize

kornkanok

About kornkanok