ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผอ.กลุ่ม,ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

วันนี้ เวลา 10.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผอ.กลุ่ม,ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อหารือข้อราชการ แผนงาน กิจกรรม โครงการ และเพื่อแจ้งนโยบายทางการศึกษาให้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติ ณ ห้องพระเทพวิมเลเมธี สพป.ตรัง เขต 1  
c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_0_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_1_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_2_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_3_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_4_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_5_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_6_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_7_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_8_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_9_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_10_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_11_resize c96cbe67024c35abe0dcef52f775e6819_4620693218540055365_๒๐๐๙๑๖_12_resize

kornkanok

About kornkanok