ร่วมประกวดการจัดหมรับโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ร่วมกิจกรรมประกวดการจัดหมรับเนื่องในวันสารทเดือนสิบประจำปี 2563 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงิน

รางวัล 1,200 บาท จาก อบต.น้ำผุด จังหวัดตรัง

 S__10493965 S__10493966 S__10493968 S__10493969 S__10493970 S__10493972 S__10493973

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ