โครงการผักแปลงร่าง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4-6 ปี (ผักแปลงร่าง) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทานผัก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.น้ำผุดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพheart

โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_13 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_12 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_11 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_16 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_10 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕ โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_4 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_5 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_8 โครงการผักแปลงร่าง 09092563_๒๐๐๙๑๕_9

 

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ