โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านท่าบันไดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในยามเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมกู้ภัยสังกัดกู้ภัยสว่างภักดีตรัง มีการปฐมพยาลในหลายกรณี อาทิ แขนหัก ขาหัก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ภัยจากงูและสัตว์มีพิษ

 

b1 b5 b6 b7 b8 b9 b11 119208044_3459257294169697_3117136608194501576_n

About โรงเรียน บ้านท่าบันได