โรงเรียนอนุบาลตรังการประชุมสัมมนา “การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาชาติ โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐาน”

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสพฐ. ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาชาติ โดยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐาน" โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายณัฐ ลายทองสุก ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี วันที่ 4 กันยายน 2563
>>ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7401 IMG_7412
IMG_7659 IMG_7661 IMG_7666 IMG_7669 IMG_7670 IMG_7589
IMG_7578 IMG_7593 IMG_7598 IMG_7600 IMG_7604 IMG_7606 IMG_7612 IMG_7628 IMG_7637 IMG_7639 IMG_7651 IMG_7653 IMG_7671 IMG_7672 IMG_7675 IMG_7681 IMG_7685 IMG_7686 IMG_7705 IMG_7706 IMG_7709 IMG_7711 IMG_7712 IMG_7727 IMG_7729 IMG_7746 IMG_7751 IMG_7754 IMG_7762 IMG_7764 IMG_7804 IMG_7815

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง