โรงเรียนปลอดโรค นักเรียนปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

โรงเรียนบ้านท่าบันไดจัดกิจกรรมกำจัดเหาเพื่อดูแลสุขภาพของมีนักเรียนหญิงและผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ตามโครงการโรงเรียนปลอดโรค นักเรียนปลอดภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ 

 

      119137358_772375410265763_6894107483487556514_n 119152784_605074403512814_8260283991843216462_n 119174422_661809181118652_4342742390445620883_n

119360236_3286258951481342_5651529587932172060_n 119084130_3534929506537576_9137428514936171140_n

119226968_1014264809089356_8298952845156580994_n

About โรงเรียน บ้านท่าบันได