การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)

           กำหนดเปิดรับแบบเสนอรายชื่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน