โรงเรียนวัดนางประหลาดศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่มและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ณ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน (4-5 ก.ย.63)

159127 159128 159129 159130 159131 159132 159133 159134 159135 159136

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด