โรงเรียนวัดนางประหลาดมอบรางวัลกิจกรรมเด็กดีศรีนางประหลาดประจำเดือนสิงหาคม 2563 แก่นักเรียนทุกชั้น (8 ก.ย.63)

S__16613401 S__16613403 S__16613404 S__16613405 S__16613406 S__16613407 S__16613408

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด