โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
อบรมพัฒนา รอง ผอ_1.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_2.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_3.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_4.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_11.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_12.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_13.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_15.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_16.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_19.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_20.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_22.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_24.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_25.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_26.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_27.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_29.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_30.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_37.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_38.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_39.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_40.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_41.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_42.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_45.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_57.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_60.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_64.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_66.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_67.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_71.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_74.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_75.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_76.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_78.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_79.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_80.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_82.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_83.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_84.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_85.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_86.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_87.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_88.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_89.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_91.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_94.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_110.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_113.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_126.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_147.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize อบรมพัฒนา รอง ผอ_165.สถานศึกษา_๒๐๐๙๐๘_resize

kornkanok

About kornkanok