การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

หนังสือพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

รายชื่อ_การจัดกลุ่ม <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

ตารางอบรม_รอง ผอ.รร. ตรัง-พัทลุง <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน