สพป.ตรัง เขต 1 รับการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์   อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  และนางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจราชการ เรื่อง ความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจ  ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติราชการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1  โดยนางจุรีรัตน์   คีรีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น
1_resize 626975_resize 626978_resize IMG_6335_resize IMG_6339_resize IMG_6340_resize IMG_6341_resize IMG_6342_resize IMG_6343_resize IMG_6344_resize IMG_6345_resize IMG_6346_resize IMG_6347_resize IMG_6348_resize IMG_6349_resize IMG_6351_resize IMG_6352_resize IMG_6353_resize IMG_6354_resize IMG_6355_resize IMG_6356_resize IMG_6357_resize

kornkanok

About kornkanok