กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.00 น.) นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_0_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_2_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_4_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_5_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_6_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_7_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_8_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_9_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_10_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_11_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_12_resize เข้าแถว310863_๒๐๐๘๓๑_resize

kornkanok

About kornkanok