ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงงานพัฒนาจริยคุณ รุ่นที่ 1 และ 2 (ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ สพป.ตรัง เขต 1

625777 625772 625783 625784 625789 625785 625773 625782 625779 625780 625781 625778 625788 625787 625786 625776 625775 625774 625771 625770 625769 625768 625767 625766 625765 625790 625763 625764 625791

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน