โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ณ สพม.16 (สงขลา-สตูล)  เพื่อร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานพร้อมนำเสนอผลการ AAR และการประยุกต์ใช้ในองค์กร ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
623568_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_0_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_1_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_2_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_3_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_5_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_6_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_8_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_9_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_10_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_11_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_13_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_14_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_15_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_20_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_23_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_24_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_26_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_28_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_29_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_30_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_31_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_32_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_33_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_34_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_36_resize องค์กรคุณธรรม_๒๐๐๘๒๘_37_resize

kornkanok

About kornkanok