สพป.ตรัง เขต 1 อบรมผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความเข้าใจถึงสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึ่งได้รับจากราชการหลังเกษียณอายุราชการ มีผู้เกษียณดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 8 คน ข้าราชการครู จำนวน 70 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
IMG_6261_resize IMG_6264_resize IMG_6266_resize IMG_6268_resize IMG_6269_resize IMG_6270_resize IMG_6271_resize IMG_6272_resize IMG_6273_resize IMG_6274_resize IMG_6275_resize IMG_6276_resize IMG_6277_resize IMG_6278_resize IMG_6279_resize IMG_6280_resize IMG_6281_resize IMG_6282_resize IMG_6283_resize IMG_6284_resize IMG_6286_resize IMG_6287_resize IMG_6289_resize IMG_6290_resize IMG_6291_resize IMG_6293_resize IMG_6295_resize IMG_6298_resize IMG_6300_resize

kornkanok

About kornkanok